preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
 

       RASPORED ŠKOLSKOG ZVONA

 

 
 
 
 
 
Priloženi dokumenti:
PN MS RAZREDI NOVO.pdf

 
Vijesti

Natječaj za radno mjesto učitelja/ce matematike

Pogledati pod "opširnije"  kompletan sadržaj natječaja.


Osnovna škola „Dr. Stjepan Ilijašević“ Oriovac

Frankopanska 97, 35250 Oriovac

KLASA: 112-08/20-01/04

URBROJ: 2178/10-01/01-20-1

U Oriovcu 3. prosinca 2020. godine

                                                                                   -Hrvatski zavod za zapošljavanje

-Oglasna ploča škole

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20 ),  i članka 15. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/19 i 75/20), Osnovna škola „Dr. Stjepan Ilijašević“ Oriovac raspisuje:

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto

- Učitelj / učiteljica  MATEMATIKE :

  • 1 izvršitelj/ca na određeno nepuno radno vrijeme (ukupno 27 sati tjedno)
  • Mjesto rada je matična škola u Oriovcu i područna škola u  Slavonskom Kobašu

-Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08, 60/17)

UVJETI:

Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10 , 90/11, 5/12, 16/12. 86/12, 26/12.,94/13, 152/14, 7/17,  68/18, 98/19 i 64/20 ) i članku 15. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/19 i 75/20).

-U prijavi na natječaj kandidat je dužan navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

  • životopis
  • diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o državljanstvu
  • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede

zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 3 mjeseca od dana raspisivanja natječaja.

  • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

- Traženi dokumenti dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

- Natječajna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

- Kandidat koji se prijavi na natječaj, a poziva se na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

- Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavak 1.,2. i 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17 i 98/19)  uz prijavu na natječaj dužan, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19), a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja : https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

-U skladu sa člankom 12. Pravilnika o postupku zapošljavanja i vrednovanja kandidata za zapošljavanje OŠ „Dr. Stjepan Ilijašević“ Oriovac, donosi se odluka o načinu procjene i vrednovanju kandidata. Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju  iz područja koja su propisana člankom 13. točkom 1., Pravilnika o postupku zapošljavanja i vrednovanja kandidata za zapošljavanje OŠ „Dr. Stjepan Ilijašević“ Oriovac, a koji se nalazi na web stranici škole na poveznici:

http://os-silijasevic-oriovac.skole.hr/skola/dokumenti_copy?dm_document_id=286&dm_det=1 .

- Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

- Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole. (od 3. prosinca  2020. do 11. prosinca 2020.)

- Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju, a nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

-Način dostave prijave na natječaj ; neposredno ili poštom,

s naznakom „Za natječaj-matematika“ na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA „Dr. Stjepan Ilijašević“ Oriovac,

Frankopanska 97, 35 250 Oriovac

-Rezultati natječaja bit  će objavljeni na web stranici OŠ „Dr. Stjepan Ilijašević“ Oriovac http://os-silijasevic-oriovac.skole.hr/ ,

odnosno u skladu sa člankom 21. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ „Dr. Stjepan Ilijašević“ Oriovac koji se nalazi na poveznici http://os-silijasevic-oriovac.skole.hr/skola/dokumenti_copy?dm_document_id=286&dm_det=1 .

Ravnateljica:

Darija Jozić Ratković, prof.

 Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Ankica Novaković   datum: 3. 12. 2020.

Tražilica

Kalendar
« Srpanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji


Oglasna ploča

Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja

 

Korisni linkovi
Edukacija

Zabava

Ostali linkovi

preskoči na navigaciju