2019-12-23 11:58:33

Rezultati izbora učenika za mobilnost u Španjolsku i mobilnost u Hrvatsku

     Nakon pismenog i usmenog dijela ispita, prosudbeno povjerenstvo koje se sastojalo od 4 člana, neovisnim je glasanjem procjenjivalo sve kandidate koji su pristupili testiranju. Zbrajanjem svih glasova, kandidati su ostvarili sljedeći broj bodova te ostvarili dana mjesta:

 

Rezultati izbora učenika za mobilnost u Španjolsku i mobilnost u Hrvatsku

 

Bodovna ljestvica za mobilnost u Španjolsku

Redni broj (mjesto)

Šifra učenika

Broj bodova

 

1.

K1W1

80

Učenici bodovno odabrani za mobilnost u Španjolsku

2.

TROKUTNJAČA123

78

3.

263AB

76

4.

3KLUPA3

74

5.

FC REAL MADRID

73

 

6.

Nina,6a

72

 

7.

22ABC2L5

71

 

KAJAKAŠ SK

71

 

515555

71

 

4480

71

 

8.

MX256

70

 

9.

79ESP42

69

 

10.

A1O4AM7

62

 

11.

PETAR 5432

47

 

12.

ŠpTu94

26

 

 

Bodovna ljestvica za mobilnost u Hrvatskoj

(Primanje učenika iz Španjolske)

Redni broj (mjesto)

Šifra učenika

Broj bodova

 

1.

Matea,7a

115

 

2.

4480

104

 

3.

MX256

99

 

4.

A1O4AM7

95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Osnovna škola "Dr. Stjepan Ilijašević" Oriovac