2020-03-14 22:26:21

Poveznice na virtualne učionice

Virtualne učionice su kreirane u aplikaciji Teams u Office 365 za škole. Aplikaciji pristupate sa svojim AAI@skole.hr korisničkim računima.

Aplikaciji možete pristupiti prijavom u Office 365 za škole ili poveznicom na svoj razred.

5.a razred

5.b razred

5.k razred

6.a razred

6.b razred

6.k razred

7.a razred

7.b razred

7.k razred

8.a razred

8.b razred

8.k razred

 


Osnovna škola "Dr. Stjepan Ilijašević" Oriovac