2020-10-27 21:28:01

Skupljajmo stare baterije

U listopadu 2020. smo se pridružili projektu skupljanja starih baterija. Stupili smo u kontakt s tvrtkom Friš d. o. o. iz Križevaca, te se uključili u njezin projekt skupljanja starih baterija. Oni su se obvezali prazniti spremnike koje su dostavili našoj školi. Spremnici su dodijeljeni svakoj školi i djeca su već počela skupljati.

Mnoge stare baterije i akumulatori u sebi sadrže teške metale kao što su olovo, kadmij ili živa koji, koliko su korisni, toliko su i štetni. Iz oštećenih kućišta starih baterija može doći do istjecanja opasnih tvari i teških metala u vodu i okoliš, čime se ozbiljno ugrožava priroda te zdravlje ljudi i životinja. Tako želimo utjecati i na ekološku svijest naših učenika, pa je to bio dodatni razlog uključivanja u projekt.

Provođenje projekta zamislili smo kao suradnju s školama koje bi kroz svoje ekološke i slične grupe organizirale i motivirale učenike u skupljanju baterijica  (organizacija takmičenja među razredima, objava skupljenih količina i najboljeg razreda na oglasnoj ploči i sl), te nas pozovu kad spremnik bude pun da ga ispraznimo!- poruka je koju su nam poručili i proslijedili naši organizatori.

Tako zajednički djelujemo na zaštitu okoliša u našem okruženju!

 

Još više o projektu možete pročitati na sljedećoj stranici: http://www.fris.hr/o-projektu.ht


Osnovna škola "Dr. Stjepan Ilijašević" Oriovac