2020-12-23 10:59:46

Obavijest o rezultatima natječaja za učitelja/učiteljicu matematike

Nakon objavljenog natječaja Osnovne škole „Dr. Stjepan Iijašević“ Oriovac za  Učitelja / učiteljicu  MATEMATIKE na određeno nepuno radno vrijeme od  27 sati tjedno, objavljenog 3. prosinca 2020. godine (KLASA: 112-08/20-01/04, URBROJ: 2178/10-01/01-20-1) na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama HZZ-a, mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole, temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju, na temelju članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) , Školski odbor na sjednici održanoj 22. prosinca 2020. godine, ravnateljici Škole dao je prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na određeno nepuno radno vrijeme za kandidata:

  • Barbaru Sertić mag. prim. educ.

S poštovanjem,

ravnateljica,

Darija Jozić Ratković, prof.


Osnovna škola "Dr. Stjepan Ilijašević" Oriovac