2021-03-10 12:50:42

Rezultati 1. likovnog natječaja „Upoznajmo kulturnu baštinu našeg mjesta kroz likovne ostvaraje“

Na prvi likovni natječaj su pristigla 44 likovna ostvaraja.

Prosudbeno povjerenstvo, koje se sastojalo od tri učiteljice naše škole, izabralo je sljedeće učenike i njihove radove za nagradu:

1. Petra Žmegač, 3.b razred, OŠ Petrijanec, Petrijanec, mentor: Ankica Konjić

2. Magdalena Škarica, 2.razred, OŠ Sibinjskih žrtava, PRO Stari Slatinik, mentorica: Matea Šesto

3. Stjepan Blatančić, 4.razred, OŠ Sibinjskih žrtava, PRO Stari Slatinik, mentorica: Marijana Krijan

 

Hvala svima na sudjelovanju!

Čestitamo nagrađenima!

 

Julijana Kolundžić


Osnovna škola "Dr. Stjepan Ilijašević" Oriovac