2021-03-16 14:46:13

Obavijest o rezultatima natječaja za učitelja/učiteljicu njemačkog jezika

Nakon objavljenog natječaja Osnovne škole „Dr. Stjepan Iijašević“ Oriovac za  Učitelja / učiteljicu  NJEMAČKOG JEZIKA na određeno nepuno radno vrijeme od  12 sati tjedno, objavljenog 19. veljače 2021. godine (KLASA: 112-08/21-01/03, URBROJ: 2178/10-01/01-21-1) na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama HZZ-a, mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole, te u skladu s člankom 12. stavkom 5. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje,  Školski odbor na sjednici održanoj 16. ožujka 2021. godine, ravnateljici Škole dao je prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na određeno nepuno radno vrijeme za kandidata:

  • Vedranu Šarčević, sveučilišnu prvostupnicu njemačkog jezika i književnosti i sveučilišnu prvostupnicu pedagogije.

Osnovna škola "Dr. Stjepan Ilijašević" Oriovac