2021-03-16 14:50:27

Obavijest o rezultatima natječaja za učitelja/učiteljicu informatike

Nakon objavljenog natječaja Osnovne škole „Dr. Stjepan Iijašević“ Oriovac za  Učitelja / učiteljicu  INFORMATIKE na neodređeno puno radno vrijeme od  40 sati tjedno, objavljenog 19. veljače 2021. godine (KLASA: 112-08/21-01/01, URBROJ: 2178/10-01/01-21-1) na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama HZZ-a, mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole, temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju te nakon provedene procjene odnosno testiranja, a u skladu sa člankom 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članku 8. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, te na temelju članka 72. Statuta Osnovne škole „Dr. Stjepan Ilijašević” Oriovac ravnateljica donosi odluku o nezasnivanju radnog odnosa.


Osnovna škola "Dr. Stjepan Ilijašević" Oriovac