2021-10-06 11:24:13

Obavijest o rezultatima natječaja za učitelja/učiteljicu informatike

Nakon objavljenog natječaja Osnovne škole „Dr. Stjepan Iijašević“ Oriovac za Učitelja / učiteljicu  INFORMATIKE na neodređeno puno radno vrijeme od  40 sati tjedno, objavljenog 13. rujna 2021. godine (KLASA: 112-08/21-01/05, URBROJ: 2178/10-01/01-21-1) na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama HZZ-a, mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole, temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju i provedenog testiranja u skladu sa Pravilnikom o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole „Dr. Stjepan Ilijašević“ Oriovac, obavještavamo Vas da nije izabran niti jedan kandidat za zasnivanje radnog odnosa.

Temeljem navedenog i u skladu sa člankom 8. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, ravnateljica donosi odluku o ne zasnivanju radnog odnosa.

S poštovanjem,

ravnateljica:

Darija Jozić Ratković, prof.


Osnovna škola "Dr. Stjepan Ilijašević" Oriovac