2021-12-02 12:14:33

Obavijest o rezultatima natječaja za učitelja/učiteljicu razredne nastave

Predmet : Obavijest kandidatima natječaja

Nakon objavljenog natječaja Osnovne škole „Dr. Stjepan Iijašević“ Oriovac za  Učitelja / učiteljicu  RAZREDNE NASTAVE na određeno puno radno vrijeme od  40 sati tjedno, objavljenog 5. studenoga 2021. godine (KLASA: 112-08/21-01/08, URBROJ: 2178/10-01/01-21-1) na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama HZZ-a, mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole, temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju i na temelju provedene procjene odnosno testiranja kandidata, Školski odbor na sjednici održanoj 1. prosinca 2021. godine, ravnateljici Škole dao je prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme za kandidata:

  • Ines Rašić, magistra primarnog obrazovanja

S poštovanjem,

                                                                                                                                ravnateljica:

Jozić Ratković, prof.


Osnovna škola "Dr. Stjepan Ilijašević" Oriovac