2021-12-22 10:20:07

Obavijest o rezultatima natječaja za domara/ložača

Predmet : Obavijest kandidatima natječaja

Nakon objavljenog natječaja Osnovne škole „Dr. Stjepan Iijašević“ Oriovac za  DOMARA/LOŽAČA  objavljenog 2. prosinca 2021. godine (KLASA: 112-08/21-01/12, URBROJ: 2178/10-01/01-21-1) na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama HZZ-a, mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole, temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju Školski odbor na sjednici održanoj 21. prosinca 2021. godine, ravnateljici Škole dao je prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno nepuno radno vrijeme za kandidata:

  • Zvonka Kikića

S poštovanjem,

                                                                                                                              ravnateljica:

Darija Jozić Ratković, prof.


Osnovna škola "Dr. Stjepan Ilijašević" Oriovac