2021-12-22 10:59:47

Obavijest o rezultatima natječaja za učitelja/učiteljicu hrvatskog jezika

Predmet : Obavijest kandidatima natječaja 

Nakon objavljenog natječaja Osnovne škole „Dr. Stjepan Iijašević“ Oriovac za  Učitelja / učiteljicu  HRVATSKOG JEZIKA, objavljenog 22. studenoga 2021. godine (KLASA: 112-08/21-01/10, URBROJ: 2178/10-01/01-21-1) na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama HZZ-a, mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole, temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju i na temelju provedene procjene odnosno testiranja kandidata, Školski odbor na sjednici održanoj 21. prosinca 2021. godine, ravnateljici Škole dao je prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno nepuno radno vrijeme za kandidata:

  • Marija Kozarić mag.educ.philol.angl.et mag.educ.philol.croat

S poštovanjem,                                                                                                       

 ravnateljica:

 

Darija Jozić Ratković, prof.

 


Osnovna škola "Dr. Stjepan Ilijašević" Oriovac