2022-05-20 10:20:05

Vještine učenika u primjeni IKT-a u nastavi informatike

Na nastavi izbornog predmeta informatika u sedmom razredu učenici savladali su potrebna znanja i vještine u izradi višemedijskog sadržaja i objavljivanja mrežnog sadržaja. Sve usvojene IKT vještine učenici su pokazali online putem u zajedničkom radu i učenju na prezentiranju na zadanu temu - Moj zavičaj i Izrada e-lekcije.
 

​Radove pogledate na poveznicama . 
Mrežne radove pogledate na poveznicama.  
Brodski Stupnik 
Slavonski Kobaš
Oriovac 

Radove učenika u izradama prezentacije i video e-lekcija na izabranu temu pogledajte na Stream platformi. 
Kanal "Informatika 7. razred"
'Bernarda Pribanić - Računalna mreža' |
'Filip Vrljić - 4.1. Obilježja kvalitete grafičkog zapisa na zaslonu i pisaču' |
'Renato Klarić - Word rad i uređivanje u programu' |


Osnovna škola "Dr. Stjepan Ilijašević" Oriovac