2019-06-12 14:32:49

OBAVIJEST O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Na temelju članka 13. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave OŠ „Dr. Stjepan Ilijašević“ Oriovac obavještavam vas da je u postupku provođenja jednostavne nabave za nabavu udžbenika obveznih predmeta za 2019./2020. školsku godinu za 2.,3.,4.,6.,7.(osim fizike, biologije i kemije) i 8. razred izabran najpovoljniji ponuditelj EKUPI d.o.o. , Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb s cijenom od:

       

Cijena ponude bez PDV-a

115.689, 40 kn

Iznos PDV-a

5.784, 47 kn

Cijena ponude s PDV-om

121.473, 87 kn


Osnovna škola "Dr. Stjepan Ilijašević" Oriovac