preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
 

       RASPORED ŠKOLSKOG ZVONA

 

 
 
 
 
 
Priloženi dokumenti:
PN MS RAZREDI NOVO.pdf

 
Projekti

 

eTwinning projekt VREMEPLOV

Projekt je pokrenula naša škola, a priključila mu se i Industrijska škola iz Slavonskog Broda te škola iz Poljske. Projekt je osmišljen tako da učenici sami fotografiraju ili prikupljaju fotografije i druge bitne informacije o starim običajima, predmetima, građevinama, odjeći, hrani i sl. Projekt bi obuhvatio i sve specifičnosti našeg kraja, a sve bi rezultiraloo kratki turističkim vodičem. Na suradnju su pristale i Općina Oriovac, Općina Brodski Stupnik na čelu s Turističkom zajednicom.

 

Međuškolski projekt “STVARAM LEGIĆIMA”

Pomoću LEGO kockica razvijati kreativno mišljenje, inovativnost i suradnju u grupnom radu. Razmjenjivati ideje i iskustva s učenicima drugih škola.

voditeljica Marija Pišonić, učiteljica RN

 

Nacionalni projekt  “ČITANJEM DO ZVIJEZDA”

Potaknuti u učenicima želju za nadmetanjem, kreativnost i zdrav natjecateljski duh, razvoj kreativnog mišljenja i stava te stvaranje čitateljskog ukusa kod učenika

DANI JABUKA

Poučiti učenike o važnosti jabuka, steći zdrave prehrambene navike, proširiti znanje učenika o poboljšanju kvalitete života jedenjem jabuka, poticati učenike na promjenu i prihvaćanje pravilnih prehrambenih navika, podići razinu svijesti o odgovornosti u očuvanju zdravlja, naučiti što simbolizira jabuka, učiti o motivu, jabuke u pjesništvu i slikarstvu, naučiti mudre izreke o jabukama.

DOČEKAJMO PTICE SELICE

Svakodnevno pratiti i bilježiti zapažanja o rodama, uočiti važnost roda za bilošku raznolikost mjesta,

SUPERČITAČI (UHURN Zvono)

Razvijati kulturu čitanja, omogućiti učenicima pristup vrijednim djelima hrvatske dječje književnosti, usavršavati tehniku čitanja i učiti kako učiti.

PLESNIM POKRETOM DO ZDRAVLJA

Poboljšati opće stanje organizma, unaprijediti kognitivne sposobnosti te povećati samosvijest i samopouzdanje.

20 DANA DOBROTE

Cilj projekta je osvijestiti važnost međusobnog pomaganja i osjećaja solidarnosti prema onima kojima je to potrebno i koji su usamljeni u dane Adventa, uočiti da svi nemaju jednako.

100. DAN ŠKOLE

Učenici bi kroz aktivnosti stekli kompetencije komuniciranja na materinjem jeziku, razvijali bi socijalna i građanska prava i dužnosti kao dio zajednice, razvijali bi i osviještavali vlastitu kulturološku dimenziju

RAZGLEDNICE MOGA ZAVIČAJA

Istražiti svoje mjesto (selo, zavičaj), njegove osobitosti i prepoznatljivosti te ih prezentirati vršnjacima iz drugih krajeva (zavičaja) domovine. Razvijati kulturnu svijest i pojam identiteta.
Njegovati običaj prenošenja poruka pisanim putem.

ISTRAŽUJEM , PROMATRAM, SNALAZIM SE I ORJENTIRAM

Snalaziti se u zavičajnome prostoru prema glavnim i sporednim stranama svijeta, čitati i tumačiti plan mjesta prema tumaču znakova (legendi), kretati se koristeći se planom.

ČITAM SEBI, ČITAM TEBI

Razvoj čitateljskih vještina i navika kod učenika te razvoj interesa za knjigu i čitanje.

POSJET OPG “ ZUBIĆ”

Upoznati značajne gospodarske djelatnosti zavičaja. Uočiti i razumjeti vezu djelatnosti ljudi sa izgledom zavičaja i prirodnim uvjetima.

PROŠLOST ZAVIČAJA

Upoznati važnije događaje, osobe, običaje naših predaka u zavičaju. Istraživačkim radom upoznati povijest svoga kraja.

MI JEDEMO ODGOVORNO

Glavni cilj projekta je doprinijeti mobilizaciji mladih kako bi bolje razumjeli međuovisnosti svijeta u kojem žive. Motivirati ih na stjecanje novih vještina te djelovanja u smjeru globalno odgovornog načina konzumiranja hrane u novim državama članicama EU kroz ovaj akcijski orijentiran odgojno obrazovni program u školama i izvan njih

ŠAFRAN

Projekt Šafran (The Crocus Project) zamišljen je kao cjelogodišnja aktivnost u koju se uključuju škole iz cijelog svijeta. Nastao je na poticaj Europske unije, pod programom „Europe for citizens“ u suradnji s Irskim Ministarstvom integracija i Holocaust Education Trust Irland s kojima surađuje i Spomen područje Jasenovac koje je školi poslalo lukovice šafrana.

/upload/os-silijasevic-oriovac/images/multistatic/28/File/projekt_safran_(1).pptx

PCP - “PLAY CHILDREN PLAY"

Upoznavanje tradicionalnih igara podneblja u kojemu učenici žive kao i igara zemalja ostalih partnera u projektu (Finska, Belgija i Španjolska) kroz anketne listiće koje će provesti sa starijim članovima svojih obitelji kao i njihovu realizaciju u nastavi. Upoznavanje kulture i običaja spomenutih zemalja kroz kvizove i aktivnosti koje će učenici i sudionici projekta osmisliti u obliku Kahoota i ostalih online alata. Razmjena nastavnika i učenika u svrhu stjecanja iskustava.

AKCIJA SKUPLJANJA EE-OTPADA

Razvijati ekološku svijest o pravilnom zbrinjavanju električnog i elektroničkog otpada. Osposobljavanje učenika, roditelja i lokalne zajednice za donošenje osviještenih i odgovornih ekoloških odluka. Organizirati ekološke aktivnosti vezane za EE otpad na razini škole i lokalne zajednice

AKCIJA SKUPLJANJA STAROG PAPIRA

Kroz ovu akciju potaknuti na ekološku svijest, te na zajedničke korake u ostvarivanju očuvanja naše planete.

Voditelji: Ivana Dujić, vjeroučiteljica
Julijana Kolundžić, učiteljica RN
Emica Pišonić, učiteljica RN

‘’ZELENI KORAK 2020’’

Sudjelovanje u projektu ‘’Zeleni korak’’- akcija prikupljanja starog papira u hrvatskim osnovnim školama. Potaknuti učenike na zbrinjavanje i razvrstavanje otpada, te poticanje ekološke svijesti u obiteljima.(generalni pokrovitelji HEP i DM).

Voditeljica: Emica Pišonić, učiteljica RN

AKCIJA “ZELENA ČISTKA” – jedan dan za čist okoliš

Buđenje svijesti o stvaranju i važnosti odgovornog gospodarenja otpadom s ciljem očuvanja okoliša, prirode i planete Zemlje, koja je naše zajedničko dobro. Promjena navika, svakog pojedinca, ali i organizacija, poduzeća i institucija, jedini je način da se očuvaju prirodne ljepote i dobra te osigura ljepša i zdravija budućnost.

Voditeljica: Ivana Dujić, vjeroučiteljica

ZAJEDNO SRCEM

Osmišljenim aktivnostima poticati zajedništvo i solidarnost te prikupljenim materijalnim sredstvima omogućiti učenicima kvalitetnije uvjete rada tijekom nastave.

Voditelji: Ranka Banoža( PŠ Brodski Stupnik) - sajam
Emica Andrijević, pedagoginja - maskenbal
Ana Zdjelarević, psihologinja - maskenbal

IZGRADNJA ŠKOLSKOG VRTA

Pokretanje projekta i izgradnja školskog vrta u područnoj školi Slavonski Kobaš. Suradnja s drugim školama i institucijama, razvijati temeljne kompetencije ekološkog odgoja i svijesti, te samostalnim i timskim radom razvijati socijalne i građanske vještine, znanja i stavove na osobnoj i društvenoj razini.

 

Voditelji: Ivan Pehar, učitelj informatike
Ivana Franić, učiteljica RN
Josip Jagodar, učitelj hrvatskog jezika

( NE)PISMENOST

Propitivanje sadržaja kojima smo svakodnevno izloženi te procjena njihove točnosti i pouzdanosti izvora kako bismo se osjećali sigurno i zaštićeno u interakciji s medijima. Aktualizirati problem nepismenosti u školskom okruženju, provoditi različita istraživanja i intervjue uz problem nepismenosti, medijske ovisnosti, elektroničkog nasilja.

Voditelji: Marija Tomljenović Mličević, učiteljica matematike
Antonija Jagodar, učiteljica povijesti
Slađana Kristek, učiteljica njemačkog jezika

ADVENTSKI KALENDAR

Cilj aktivnosti je motivirati i zainteresirati učenike za rješavanje zadataka. Potaknuti učenike na kreativno razmišljanje i aktivno sudjelovanje i suradnju u timskom radu. Aktivnost je namijenjena učenicima predmetne nastave, 5. – 8. razreda. Osnovna namjena je zainteresirati učenike na rješavanje zadanih zadataka kroz zabavu i igru, te povezati zadatke iz više nastavnih predmeta, kao i uspostaviti kontakt između učenika. Potaknuti timski rad te nagraditi učenike za točno riješene zadatke, te stvoriti pozitivan natjecateljski duh.

Voditeljica Marija Tomljenović Mličević, učiteljica matematike

eTwinning projekt: MJESEČEVE ZGODE

Ovim projektom želim razvijati prirodnu dječju znatiželju, kreativnost i maštovitost. Želim utjecati na razvoj suradničkih i komunikacijskih vještina te poticati liderstvo. I na kraju, želim da moji učenici shvate da obrazovanje daje čovjeku slobodu, položaj u društvu i moć.

Voditeljica: Slađana Kristek, učiteljica njemačkog jezika

eTwinning projekt: Digitale medien Fans

Poticati učenike na primjenu naučenog na nastavi njemačkog jezika.
Sudjelovati u rješavanju različitih digitalnih izazova na njemačkom jeziku s razredima iz Italije i Danske. Suradnja s drugim školama na eTwinning platformi, razmjena ideja I iskustava i sadržaja. Razvijati komunikacijske vještine i primjeniti IKT u redovnoj nastavi

Voditeljica: Slađana Kristek, učiteljica njemačkog jezika

eTwinning projekt: DaF CLIL basiert unterrichten

Osvijestiti važnost učenja njemačkog jezika kroz druge predmete
Content and Language Integrated Learning (CLIL), iskustva podijeliti s učenicima iz SOE područja.  Različitim aktivnostima povezati ishode drugih nastavnih predmeta i njihovih kurikuluma u nastavi njemačkog jezika, uvrstiti kurikulum MPT u nastavu stranog jezika

Voditeljica: Slađana Kristek, učiteljica njemačkog jezika

LORA - laboratorij održivog razvoja

Ojačati stručni kapacitet osnovnoškolskih ustanova te pridonijeti uspostavi programa obrazovanja o održivom razvoju ostvarivanjem suradnje javnog i civilnog sektora u svim hrvatskim županijama.

  • Doprinijeti izgradnji novih te unaprjeđenju postojećih znanja i vještina djece osnovnoškolske dobi o integraciji različitih elemenata održivog razvoja u školsku i obiteljsku svakodnevicu te društveni život.
  • Potaknuti djecu na neformalno i informalno učenje kroz grupni volonterski i mentorirani projektni rad, učenje tolerancije i ravnopravnost te društveno korisno učenje i rad u kontekstu jačanja socijalne kohezije i suradnje s privatnim, javnim i civilnim sektorom.
  • Povećati svijest javnosti o potrebama, važnosti i praksama održivog razvoja.

Voditelji: Slađana Kristek, učiteljica njemačkog jezika i Udruga Bioteka

 

Eratostenov eksperiment

Popularizacija znanosti u obrazovanju. Poticati korištenje eLearning alata/izvora. Cilj eksperimenta je i poticanje istraživačkog učenja. Razvijenje geografskih vještina kroz istraživačko učenje. Voditeljica Snježana Spajić, učiteljica geografije

e- Twinning projekt: sv. Franjo Asiški

Senzibilizirati učenike da kroz edukativnu priredbu i igrani film o životu sv. Franje („Brat Sunce, sestra Mjesec, Zeffirelli) boljim upoznavanjem života svetog Franjei njegovog odnosa prema prirodi isvemu stvorenome, razvijaju svoju ekološku svijest u svjetlu katoličke vjere po primjeru svetog Franje Asiškog, brinuti za planet Zemlju:

  • upoznati život sv. Franje Asiškog
  • aktualizirati njegov način života u današnjem svijetu
  • - pobuditi u učenicima duboku radost i zahvalnost prema Bogu Stvoritelju
  • otkrivati ljepotu i vrijednost stvorenoga svijeta preko lika sv. Franje
  • otkrivati veličinu ljubavi Boga Stvoritelja prema čovjeku
  • razvijati ekološku svijest.

Voditeljica Ivana Dujić, vjeroučiteljica

Projekt „O tebi“

U suradnji sa Agencijom za odgoj i obrazovanje, tvrtka "Procter&Gamble" provodi program edukacije o sazrijevanju i spolnosti pod nazivom "O tebi", namjenjen učenicima dobne skupine 12 - 13 godina, roditeljima, te nastavnicima prirode. Program je izrađen u suradnji s iskusnim međunarodnim timom nastavnika, savjetnika za zdravstvenu edukaciju, ginekologa, stručnjaka za zdravlje muškaraca i psihologa. Program je s uspjehom predstavljen u mnogim školama drugih zemalja (npr. Slovenija, SAD, Velika Britanija, Francuska, Belgija, Češka, Slovačka...). "O tebi" se s uspjehom provodi u Hrvatskoj već nekoliko školskih godina, a do sada je njime obuhvaćeno 90% osnovnih škola, među kojima i naša. Obrazovni program "O tebi" program je potvrđen od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Elizabeta Klaić, prof.

eTwinning projekt

Nasa se Škola uključila u eTwinning projekt Frühling und Sommer in unserem Herzen (Proljeće i ljeto u našim srcima). U projekt su uključene i škole iz Poljske i Slovačke. Naši učenici na nastavi njemačkog jezika marljivo rade i sudjeluju u aktivnostima koje su povezane s ovim projektom.

U prilogu možete pogledati fotografije kolega iz Poljske. Naknadno ćemo dodavati sve što radimo u ovom projektu.

                                                                                                              učiteljica njemačkog jezika, Slađana KristekPROJEKTI

I ove školske godine sudjelujemo u projektima. Kao i prethodnih godina, u projekte su uključeni učenici, roditelji i učitelji.

Trenutno smo uključeni u dva projekta; jedan je međunarodni, a jedan je naš školski koji smo samostalno pokrenuli i po kojem smo već postali prepoznatljivi.

U Međunarodni projekt Šafran uključeni smo već drugu školsku godinu. I ove jeseni su naši učenici posadili šafrane u znak sjećanja na žrtve Holokausta. Šafrani su polako niču ospod zemlje i vjerujem da će na vrijeme zažutjeti i učenike dodatno motivirati da budu dio tog projekta. Ove godine u projektu sudjeluju učenici 8. i 7. razreda MŠ Oriovac i PŠ Slavonski Kobaš.

Drugi naš projekt je Zajedno srcem, humanitarni projekt naše Škole namjenjen našim učenicima. U projektu sudjeluje sve više učitelja, učenika, a posebno je vidljiv porast sudjelovanja roditelja. Naš projekt nudi različitost aktivnosti i sadržaja, tako da nastojimo ponuditi zanimljive sadržaje za što širu populaciju i različite interese.

Ove školske godine, organizirali smo tri akcije u sklopu projekta; sajam u Brodskom Stupniku, izradu i prodaju božićnih ukrasa, te predstavu u Slavonskom Kobašu koja je bila zabavnog i šaljivog karaktera.

Sve akcije su nam bile uspješne, a nadamo se da će takve biti i sljedeće akcije koje budemo organizirali. Ovaj projekt se provodi na razini cijele škole.

 


 

Dragi roditelji,

svi smo svjedoci težine današnje situacije koja je ostavila velike tragove na nas, naše okruženje i ljude s kojima živimo.
Mnogi oko nas žive u teškim egzistencijanim uvjetima. Budući da to pogađa i djecu, a time i naše učenike, škola kao odgojno – obrazovna institucija se ne želi zaustaviti samo na prenošenju znanja, nego i na učenju nekih viših vrijednosti.
Ima li išta plemenitije od pomaganja onima koji se bore s egzistencijanim, socijalnim, emocijanim i financijskim problemima?
Stoga smo pokrenuli projekt kojim ćemo uspjeti pomoći našoj djeci  kroz dobrotvorni i humanitarni rad, ali nam je potrebna i Vaša pomoć i suradnja. Vjerujemo da nam je svima teško, ali ako darujemo srcem, ništa nije nemoguće. Svaka sitnica može itekako pomoći da dijete ponese u budućnost sretnije uspomene. Zato Vas pozivamo da nas podržite,da se odazovete i pomognete.
Mi smo odlučiti djelovati, a vi?
Projekt je pokrenut u ožujku ove školske godine i prihvaćen je na sjednici Učiteljskog vijeća 21.03. 2012. Nazvali smo ga Zajedno srcem, a naglasak je na humanitarnom djelovanju. Želimo i možemo organizirati različite aktivnosti kojima ćemo skupljati financijska sredstva, a njima pomoći učenicima naše škole.
Vjerujemo da ćete nas podržati u svim aktivnostima!

 


Obavijesti vezane uz projekt...

  projekt safran (1).pptx

TražilicaKalendar
« Lipanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji


Oglasna ploča

Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja

 

Korisni linkovi
Edukacija

Zabava

Ostali linkovi

preskoči na navigaciju